Course Category: Kids Train

Kids’ Train / Детско влакче

Убедени сме, че на всяко дете трябва да му се даде възможност, за да разгърне потенциала си. При нас те учат английски език чрез нагледни материали и разговорни практики като им осигуряваме хармонична и мотивираща среда. Ние се грижим, не само за интелектуалното, но и за емоционалното и естетическото им развитие. Kids’ Train / Детско […]

Read More