Ниво Pre-A1

  • 50 Учебни часа
  • 2 пъти седмично за по час и половина
  • Вечер или през почивните дни
  • Започваме от самото начало с английската азбука
  • Използваме интерактивен софтуер
  • Часове с англоговорящ и българин преподавател.

Цена: 3 месечни вноски от 55лв. + еднократна такса за ученика.

*50 лева при ранно записвания.