Kids’ Train / Детско влакче

Убедени сме, че на всяко дете трябва да му се даде възможност, за да разгърне потенциала си. При нас те учат английски език чрез нагледни материали и разговорни практики като им осигуряваме хармонична и мотивираща среда.

Ние се грижим, не само за интелектуалното, но и за емоционалното и естетическото им развитие.

Kids’ Train / Детско влакче е курс по английски език за деца от 4-6г възраст.

Уроците са разработени по английски и американски стандарти и схеми на учене. Децата играят интерактивни игри и се срещат с нови герои, които представят учебния материал от тяхна гледна точка. Децата са свикнали да получават информация от възрастните, а сега градят представата за света от герои на тяхната възраст. Оставяме ги сами да размишляват и да достигат до заключения.

Часовете са разделени на различни моменти и участъци:

  • Circle time: време, в което групата се сплотява и се учи нещо ново;
  • At the board: децата учат чрез интерактивен софтуер;
  • Table time: време за оцветяване, изработване, рисуване, лепене, рязане и др.
  • Play time: свободни игри
  • Snack time: време за плод

Освен “урок” по английски занятията включват: четене на книжки, много игри, песни, танци, изобразително изкуство и изработване, различни научни опити, театър и актьорско майсторство.

Езика на говорене е английски.

Цена: 75лв. Месечно  

*при ранно записвания 70лв.