Music Train / Музикално влакче

Музикално влакче е за деца от 1-3 годишна възраст с придружител. Децата учат английски език докато играят, слушат класическа музика и опознават музикалните инструменти. Програмата благоприятства социалното развитие на децата, развитието на речта, придобиване на музикално-ритмични навици и влияе положително върху интелектуалното развитие в ранна детска възраст. Потопяването на децата в англоезична среда ги прави билингвистични и им предоставя възможността да учат повече езици с лекота.

Цена: 7лв. На посещение

Kарта : 21лв.

За 4 посещения *едно идва безплатно.