A1 на горе

  • 2 пъти седмично за по час и половина
  • Вечер или през почивните дни
  • Цяло ниво е 100 учебни часа като може да се зема на две части по 50/60 учебни часа. (А1.1 /А1.2)

Цена: 65 лева месечно

60 при ранно записвания

Продължение : 3 месеца за първата част или цяло ниво за 6 месеца